Støttemuligheder

  • Rådgivning omkring muligheder og studievalg, og det at kombinere sport og uddannelse - herunder eksempelvis deltagelse i gruppearbejde
  • Tilrettelæggelse af individuel studieplan, der passer til din hverdag og din sport
  • Rådgivning om og hjælp til dispensationer - eksempelvis flytning af eksamener eller afleveringsfrister
  • Tildeling af en ’buddy’ - en medstuderende, der tager noter og deler informationer
  • Lån af optageudstyr - diktafon eller webcam

* For at kunne blive optaget i Nordjysk Elitesport skal du være udøver eller træner på højeste nationale eller internationale niveau - eller inden for en overskuelig årrække realistisk kunne komme dertil.

Det er godt at blive udfordret uden for banen og med fleksibiliteten samt støttemulighederne i Nordjysk Elitesport behøver jeg ikke gå på kompromis med mine sportslige ambitioner

Jeppe CurthFodboldspiller

Medspillere


Når du som elitesportsudøver studere, er det vigtigt at kunne få hjælp og tøtte fra folkene omkring dig.

Vi samarbejder tæt med både undervisere, studieledere, vejledere, mentorer og medstuderende, sådan at folkene omkring dig har forståelse for den specielle situation, du som elitesportsudøver befinder dig i.

Skulle der være særlige for hold, der gør det vanskeligt for dig at give et rimeligt fremmøde, kan du få tildelt en såkaldt ”Buddy”. En buddy er en medstuderende vi hyrer til at tage noter og dele informationer med dig, så du på den måde bibeholder muligheden for at følge undervisningen.

Uddannelser

Du er velkommen til at kontakte Nordjysk Elitesport for rådgivning omkring valg af uddannelse på AAU eller UCN. Få en snak om, hvorledes den uddannelse, du har kig på, kan gå hånd i hånd med din sport.

Du kan læse mere om de mange uddannelser AAU og UCN tilbyder neden for.

Baggrund

Nordjysk Elitesport blev startet af Aalborg Universitet i samarbejde med University College Nordjylland, Elitesport Aalborg (Aalborg kommune) og AaB.

Nordjysk Elitesport er desuden støttet af Team Danmark og SIFA, og blev i opstartsfasen også støttet af Spar Nord Fonden og Det Obelske Familiefond. Ordningen samarbejder endvidere med sportsklubber i Nordjylland om at sikre elitesportsudøverne et godt liv efter sporten.

Nordjysk Elitesport drives af 4player gennem et samarbejde med Spillerforeningen.

Kontakt

Nordjysk Elitesport køres til dagligt af elitesportkoordinatorerne Rasmus Haagensen, Jesper Thorup og Lasse Sandgaard.

Elitesportskoordinatorerne er dine personlige sparringspartnere og rådgivere gennem uddannelsesforløbet.

Både Rasmus, Jesper og Lasse har studeret på Aalborg Universitet. Rasmus og Lasse har desuden en baggrund i elitesporten, hvorfor de selv har oplevet udfordringen i at skulle kombinere sportskarriere med en uddannelse

Elitesportkoordinator

Jesper Thorup

jtho@adm.aau.dk
61 71 31 99

Elitesportkoordinator

Rasmus Haagensen

rh@adm.aau.dk
22 26 00 44

Elitesportkoordinator

Lasse Sandgaard

lss@adm.aau.dk
22 33 30 22