Støttemuligheder

  • Rådgivning omkring muligheder og studievalg, og det at kombinere sport og uddannelse - herunder eksempelvis deltagelse i gruppearbejde
  • Rådgivning om og hjælp til dispensationer - eksempelvis flytning af eksamener eller afleveringsfrister
  • Tildeling af en ’buddy’ - en medstuderende, der tager noter og deler informationer
  • Lån af optageudstyr - diktafon eller webcam
  • Tilrettelæggelse af individuel forlænget studieforløb, når det er afgørende nødvendigt

For at kunne blive optaget i Nordjysk Elitesport skal du være udøver eller træner på højeste nationale eller internationale niveau - eller inden for en overskuelig årrække realistisk kunne komme dertil. Medlemmer optages i enten en elite- eller subelite-gruppe afhængig af sportsligt niveau. Adgang til hjælp og support varierer for de to grupper.

Hjælpen i Nordjysk Elitesport ydes efter behov, og når det er nødvendigt for at kombinere sport og uddannelse. Der tilrettelægges fleksible løsninger i samarbejde med de enkelte studier og efter princippet om "det muliges kunst".

Nordjysk Elitesport hjalp mig til at kunne klare det godt i både min sport og uddannelse. Til trods for træningstimer på op imod 25-30 timer/ugentligt har det givet en fleksibilitet som har gjort det muligt at udvikle mig både fagligt og sportsligt. Mine varmeste anbefalinger herfra.

Nicklas RøssnerTriatlon

Medspillere


Når du som elitesportsudøver studerer, er det vigtigt at kunne få hjælp og støtte fra folkene omkring dig.

Vi samarbejder tæt med både undervisere, studieledere, vejledere, mentorer og medstuderende, sådan at folkene omkring dig har forståelse for den specielle situation, du som elitesportsudøver befinder dig i.

Skulle der være særlige for hold, der gør det vanskeligt for dig at give et rimeligt fremmøde, kan du få tildelt en såkaldt ”Buddy”. En buddy er en medstuderende vi hyrer til at tage noter og dele informationer med dig, så du på den måde bibeholder muligheden for at følge undervisningen.

Uddannelser

Du er velkommen til at kontakte Nordjysk Elitesport for rådgivning omkring valg af uddannelse på AAU eller UCN. Få en snak om, hvorledes den uddannelse, du har kig på, kan gå hånd i hånd med din sport.

Du kan læse mere om de mange uddannelser AAU og UCN tilbyder neden for.

Baggrund

Nordjysk Elitesport blev startet af Aalborg Universitet i samarbejde med University College Nordjylland, Elitesport Aalborg (Aalborg kommune) og AaB.

Nordjysk Elitesport er desuden støttet af Team Danmark og SIFA, og blev i opstartsfasen også støttet af Spar Nord Fonden og Det Obelske Familiefond. Ordningen samarbejder endvidere med sportsklubber i Nordjylland om at sikre elitesportsudøverne et godt liv efter sporten.

Nordjysk Elitesport drives af 4player gennem et samarbejde med Spillerforeningen.

Kontakt

Nordjysk Elitesport køres til dagligt af elitesportkoordinatorerne Rasmus Haagensen og Jesper Thorup.

Elitesportskoordinatorerne er dine personlige sparringspartnere og rådgivere gennem uddannelsesforløbet.

Både Rasmus og Jesper har studeret på Aalborg Universitet. Rasmus har desuden en baggrund i elitesporten, hvorfor han selv har oplevet udfordringen i at skulle kombinere sportskarriere med en uddannelse.

Elitesportkoordinator

Jesper Thorup

jtho@adm.aau.dk
61 71 31 99

Elitesportkoordinator

Rasmus Haagensen

rh@adm.aau.dk
22 26 00 44