Sara Møller Nielsen

Studievejleder på Finansøkonom ved UCN

På finansøkonomuddannelsen på UCN har vi kun gode erfaringer med at have elitesportsudøvere som studerende. Vi oplever, at elitesportsudøverne udnytter de kompetencer, de udvikler som elitesportsudøvere for eksempel det at være fokuseret på opgaven, når man går i gang med den. Derudover er de rigtig gode til at få planlagt og tilrettelagt deres studieaktiviteter, så de lever op til studiets faglige krav – ofte med et rigtig godt resultat.

Vi samarbejder med Nordjysk Elitesport om at finde fleksible løsninger for den enkelte efter behov, hvis der opstår udfordringer – inden for det muliges rammer.